alfamail toegepast bij bouw grootste fietsenstalling ter wereld

Bij Utrecht Centraal wordt niet alleen óp het stationsplein iets bijzonders neergezet, maar ook er ónder: De nieuwe fietsenstalling, die uit drie verdiepingen bestaat, zal plaats bieden aan 12.500 fietsen en wordt daarmee de grootste fietsenstalling in de wereld. De Gemeente Utrecht heeft infostrait ingeschakeld om de daaruit voortvloeiende contractcommunicatie, tussen alle betrokken partijen, te stroomlijnen via alfamail.

Nog vóór de bouw van de fietsenstalling onder Stationsplein Oost, ontving de Gemeente Utrecht al haar eerste prijs: de Europese ‘Intermodes’ prijs. Deze Europese Sustainable Mobility Award wordt uitgereikt aan gemeenten en steden die actief werken aan een duurzaam mobiliteitsplan.

In die lijn, past ook de keuze van de Gemeente Utrecht voor de toepassing van VISI. Het projectteam heeft op voorhand aangegeven duidelijke aandachtspunten te stellen met betrekking tot de contractcommunicatie. De nadruk werd gelegd op “rollen, verantwoordelijkheden en mandaten”, vanwege het feit dat er meerdere belangenpartijen betrokken zijn bij dit project, in meerdere fases.

Zo ontwierp Royal HaskoningDHV in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten het nieuwe Stationsplein Oost. Het stationsplein verbindt de oude binnenstad, winkelcentrum Hoog Catharijne en het treinstation met elkaar. Onder het plein zal de nieuwe fietsenstalling zich bevinden. BAM start in opdracht van de gemeente Utrecht medio juni 2014 met de werkzaamheden voor de bouw van ’s werelds grootste fietsenstalling.

Om bovenstaande partijen gestructureerd te kunnen laten communiceren en samenwerken middels VISI, is er door infostrait een  passend raamwerk gemaakt. Deze is tot stand gekomen op basis van 2 interactieve sessies, waarin infostrait samen met een selecte groep van het projectteam de rollen, verantwoordelijkheden en taken heeft geinventariseerd en geanalyseerd. De resultaten van die 2 sessies zijn door infostrait omgezet naar een passend raamwerk, waarmee de productie-omgeving in gebruik genomen is.

Gedurende het project, zullen er tussentijdse evaluaties plaatsvinden tussen het projectteam en infostrait, om het proces zo goed mogelijk te begeleiden en faciliteren door de verschillende fases.

Het eerste deel van de stalling moet in 2016 klaar zijn en de complete voltooiing staat gepland in 2018.