BIM voor snelle eters en fijnproevers

Donderdagmiddag 11 november presenteerde TechniaTranscat – tijdens een BIM event voor opdrachtgevers – hoe BIM anno 2016 in de praktijk wordt toegepast bij gemeenten, provincies en waterschappen. Sinds het eerste project “Noord- en Bergsingel” in 2003, is TechniaTranscat inmiddels honderden projecten verder en honderden ervaringen rijker. Projecten uit de Grond-, Weg- en Waterbouw, waarbij TechniaTranscat opdrachtgevers en  opdrachtnemers ondersteunt op het gebied van VISI en COINS met diensten en software. Met respectievelijk alfamail en CBIS, worden deze open BIM-standaarden in de praktijk gebracht.

BIM event voor opdrachtgevers

Medewerkers van verschillende gemeenten, provincies en waterschappen volgden deze middag een divers programma, vol met interessante visies, ervaringen en nuttige tips uit de praktijk op het gebied van BIM, COINS en VISI. Jeroen van Geijlswijk trapte af met een korte presentatie over o.a. de definities van BIM. De definitie van BIM, waar de meeste van de aanwezigen zich in konden vinden, was uiteindelijk de aanvliegroute naar de introductie van open standaarden COINS en VISI.

De daaropvolgende presentatie van Thomas Brink zette – aan de hand van praktijkvoorbeelden – de bredere toepassing van VISI in de spotlights. VISI geniet al jaren bekendheid bij UAV bestekken en UAVgc contracten. Echter kan en gaat VISI verder dan enkel dit gebruik. VISI is in staat ieder proces concreet, expliciet en toepasbaar te maken. Zo is het mogelijk om op basis van een procesbeschrijving of projectmanagementplan, een VISI-raamwerk op te stellen. Dit is al gedaan voor documentplanning, OV concessiebeheer, maar ook bij raamovereenkomsten en interne VTW-procedures. Op deze manier helpt VISI om de beschreven en afgesproken werkprocessen ook echt na te leven.

Thomas Brink, VISI consultant

Een mooi vervolg op deze praktijkvoorbeelden, was het eerlijke verhaal van gastspreker Bart-Peter van Asselt van CiCom over zijn VISI projecten. Bij Gemeente Nieuwegein was hij als projectleider pionier op het gebied van VISI. Hij introduceerde het bij zijn UAVgc project “Nieuwe Heemstederbrug”. De daar opgedane kennis en ervaring met VISI kwam later goed van pas tijdens zijn werkzaamheden bij Provincie Gelderland. Ook daar past men VISI toe, maar dan ook echt bij ieder project (UAV & UAVgc). Met zijn ervaring, kon hij een vliegende start maken en daarnaast de provincie voorzien van een frisse blik op de manier van werken. De visie en ervaring van Bart-Peter op het gebied van VISI zorgden voor veel interactie met de aanwezigen.

Waar de presentatie van gastspreker Bart-Peter van Asselt vooral vaktechnische gesprekken opleverde, zorgde daarop volgende door Jeroen van Geijlswijk en Joep Scheltinga verzorgde Role Playing Game voor hands-on  experience met VISI en alfamail. Op basis van een praktijkcase tussen aannemer en opdrachtgever, werd het publiek – met iedereen zijn eigen rol – aan het werk gezet. Op basis van de eerder deze middag opgedane kennis maakten de aanwezigen de keuze om af te zien van papieren en informele communicatie en over te gaan op VISI en alfamail, om ook echt alle informatie goed te borgen en sturen, conform de contractuele processen. Naast dat deze Role Playing Game voor een ontspannen sfeer zorgde, was het bovenal leerzaam.

De afsluitende “menukaart” met diensten en software toonde dat zowel de snelle eters bij TechniaTranscat terecht kunnen voor een eenvoudige projectimplementatie van VISI op basis van een passende best practise, als ook de fijnproever c.q. bewuste beleidsbepalers voor een meer uitgebreide, stap-voor-stap implementatie op organisatieniveau van COINS en / of VISI.

Meer informatie over dit of een volgend BIM event kunt u op vragen bij Maarten Maris.

Aanmelden voor het volgende BIM event voor opdrachtgevers is gratis voor zowel snelle eters als fijnproevers.