BIM voor Het Gelders Huis met CBIS

De Provincie Gelderland heeft besloten haar bestaande huisvesting, een clustering van zes gebouwen, te revitaliseren tot één gebouwenensemble. Dit toekomstige geheel heet ‘Het Gelders Huis’. Het behoud en hergebruik van de rijksmonumenten ‘Huis der Provincie’ en ‘Sabelspoort’, is daarbij een randvoorwaarde.

Drie partijen zijn geselecteerd om deel te nemen aan de dialoogfase. Naar verwachting wordt eind 2014 een keuze gemaakt voor één partij, en kan begin 2015 de realisatie van ‘Het Gelders Huis’ beginnen. Het betreft een DB(f)MO- contract  (PPS-Light) voor ontwerp, bouw, (een deel)financiering, beheer en exploitatie van de gebouwgebonden facilitaire diensten voor een periode van twintig jaar.

Gelet op de aard van deze huisvestingsopgave wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorgeschreven om o.a. tijdens ontwerp- en realisatiefase te werken met een Bouw Informatie Model (BIM).

Het BIM bundelt alle informatie van het bouwwerk, te weten:

  • Ruimte- en objectinformatie van de bestaande situatie (en omgeving);
  • Geometrische data (IFC);
  • Geografische data (GML);
  • Output specificatie/Programma van Eisen (COINS);
  • Onderliggende documenten en tekeningen (PDF);
  • Ruimte- en Objecttypenbibliotheek (COINS);
  • Ruimte- en objectinformatie van de nieuwe situatie (As Designed, As Built, As Maintained).

De aangeleverde bouwwerkinformatie moet voldoen aan diverse richtlijnen, zoals LOD 300, NEN 2574, Rgd BIM norm en bovenal aan de Ruimte- en Objecttypenbibliotheek. Deze bibliotheek bevat definities van ruimte- en objecttypen (o.a. NEN 2767), zoals toiletruimte, vergaderzaal, instructiezaal, parkeergarage. Per ruimte-/objecttypen beschrijft de bibliotheek de eigenschappen, zoals gebruiksoppervlakte, beheerder, afwerking, materiaalsoort, beveiligingsniveau, brandveiligheid.

Provincie Gelderland gebruikt CBIS van infostrait voor het inlezen, vergelijken, toetsen en beoordelen van de aangeleverde BIM-containers. CBIS biedt de provincie een projectomgeving waarin alle bouwwerkinformatie inclusief historie integraal beheerd en gepresenteerd wordt. Compleet met viewers voor documenten en geometrische data. iViewer is ingepast voor het bekijken van geografische data.

BIM CBIS Geldershuis

infostrait ontzorgt de provincie bij de voorbereiding met werkzaamheden zoals het inpassen van iViewer, opstellen van de bibliotheek en exporteren van output specificatie naar BIM-formaat. Vanaf eind 2013 faciliteert infostrait het dagelijks gebruik van BIM via CBIS.