CADmagazine VolkerRail standaardiseert met ENOVIA

Als onderdeel van een bedrijfsbreed LEAN-programma, werkt VolkerRail aan vergaande standaardisatie van het informatiemanagement voor projecten.

Deze specialist in spoorbouw en -onderhoud ontwikkelt en levert een aantal standaardproducten, waarmee voor elk project klantspecifieke oplossingen worden bedacht.Mede op basis van successen die al in de automobielindustrie met LEAN en PDM zijn gerealiseerd, heeft VolkerRail op advies van infostrait voor het PDM-systeem ENOVIA SmarTeam van Dassault Systèmes gekozen.

CADmagazine-Mei-2013-VolkerRail