COINS Building Information System vanaf nu algemeen beschikbaar

Loenen, Gelderland – infostrait, trendsettend in innovatieve software & diensten voor de civiele infrasector, heeft de ontwikkeling van het eerste COINS Building Information System (CBIS) afgerond. Zomer 2011 is in nauwe samenwerking met vijf belangrijke organisaties het ontwikkeltraject gestart. infostrait hanteert voor projectmanagement en software ontwikkeling iteratieve methoden: Scrum & Agile Software Development. Hierdoor was CBIS exact volgens planning op 22 november 2011 beschikbaar voor de vijf stakeholders: Gemeentewerken Rotterdam, ProRail, Movares, Rijkswaterstaat en Strukton Engineering.
Per 12 januari 2012 is het COINS Building Information System voor andere marktpartijen uit de infrasector beschikbaar. Samenwerkende partijen kunnen online BIM informatie delen volgens de COINS Open Standaard. CBIS maakt eenvoudige uitwisseling middels zogenaamde COINS-containers en centrale opslag van bouwinformatie mogelijk tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere contractpartners. Steeds meer leveranciers ondersteunen de COINS standaard in hun software, waardoor de aanmaak van COINS-containers en de behoefte aan een centrale BIM server groeit.

CBIS completeert het portfolio van infostrait. SmarTeam/FS, de leidende Systems Engineering oplossing van infostrait, beschikte als een van de eerste softwarepakketten over COINS functionaliteit. En voor het versturen van COINS-containers is ALFAmail, de VISI software van infostrait, een geschikte oplossing. “De cirkel is rond. Informatiemanagement binnen een organisatie konden we al goed afdekken met onze oplossingen voor Product Lifecycle Management, Systems Engineering en CAD integraties. Met de toevoeging van CBIS hebben we met ALFAmail en CBIS een passend antwoord voor informatiemanagement tussen samenwerkende partijen” zegt Jeroen van Geijlswijk, productmanager CBIS bij infostrait.

Voor het inzetten van CBIS geldt een laagdrempelige instap. Het centrale systeem is op internet beschikbaar in de vorm van ‘Software-as-a-Service’. Partijen, die van CBIS gebruik willen maken, dienen enkel een abonnement af te sluiten. Dit kan een abonnement voor één project zijn. Vervolgens hebben alle projectpartners toegang tot CBIS via:https://cbis.infostrait.nl. COINS

Over COINS
COINS is een Open Standaard voor het toepassen van Building Information Modeling (BIM). Deze standaard wordt beheerd door CUR Bouw en Infra. COINS biedt een leidraad voor partners in projecten om bouwinformatie uit te wisselen, en voor het (centraal)managen van de informatie van een bouwproject. Zie www.coinsweb.nl.