INFOSTRAIT IS NOW A PART OF
TECHNIATRANSCAT!

Read more

+

TechniaTranscat is the PLM and BIM specialist! We provide a professional and honest manner advisory & solutions , enabling you to increase your efficiency. In addition, we offer you the solution with alfamail when it comes to Contract Management.

“Met SmarTeam/FS kunnen wij alle productinformatie die was opgeslagen in tekeningenbestanden en Office-documenten duidelijker gestructureerd opslaan, beheren en overal eenduidig toegankelijk maken, voor iedereen die ermee moet werken.”

L. RikkenVolkerRail

“ENOVIA wordt bij wijze van spreken onze spin in het web voor de gehele bedrijfsvoering.”

M. TönnissenMutracx

“We houden door ALFAmail overzicht op de discussiepunten en de besluitvorming wordt ook door de juiste functionaris genomen.”

S. ArtsProvincie Gelderland

“Zonder PLM kunnen we niet de service leveren zoals we dat nu doen.”

C. Van OijenVanderlande

“ Het begon met een belletje naar de vertrouwde it-partner, de in het naburige Loenen gevestigde PLM-specialist infostrait”

W. ZandbergenDG press ServiceShttp://www.infostrait.nl

infostrait