Informatiebeveiliging in het hart van de infostrait organisatie

Informatiebeveiliging krijgt wereldwijd ieder jaar terecht meer aandacht. In de media en rond wetgeving wordt veel gepubliceerd over cloud security en privacy. Bedrijven, instellingen en particulieren maken immers steeds meer gebruik van cloud oplossingen en persoonsgegevens worden steeds gemakkelijker gedeeld tussen informatiesystemen. Technische maatregelen spelen bij informatiebeveiliging een belangrijke rol, maar gelukkig groeit ook het bewustzijn van het belang om informatiebeveiliging in organisaties, processen en in het gedrag van de medewerkers te verankeren.

TechniaTranscat besteedt in haar productontwikkeling al jaren veel aandacht aan de diverse technische aspecten van informatiebeveiliging. Het agile karakter van ons ontwikkelproces – op basis van Scrum – leent zich uitstekend voor snelle software-updates, waarmee we accuraat kunnen optreden tegen risico’s van de meest recente technische kwetsbaarheden van webapplicaties. Zo hebben we onlangs na een pentest binnen 2 weken een security hotfix opgeleverd voor onze VISI oplossing alfamail, waarmee adequate beheersmaatregelen zijn getroffen tegen een aantal actuele technische beveiligingsrisico’s.

Omdat we ons zeer bewust zijn dat informatiebeveiliging veel breder is dan technische maatregelen voor software oplossingen, werkt TechniaTranscat sinds medio 2015 aan de invoering van een Information Security Management System (ISMS) volgens ISO 27001. Deze integrale aanpak voor informatiebeveiliging brengt mens, organisatie en techniek bij elkaar. Daarmee plaatsen we informatiebeveiliging als een cyclisch proces van risicobeheersing in het hart van de TechniaTranscat organisatie, waarin awareness bij de medewerkers en draagvlak bij het management centraal staan. Het TechniaTranscat ISMS wordt volgens een vaste planning onderhouden. Technische en organisatorische beheersmaatregelen krijgen prioriteit voor implementatie op basis van relevantie en risico-inschatting. Informatiebeveiliging en bijbehorend bewustzijn is voor TechniaTranscat medewerkers onderdeel geworden van het dagelijks werk.

Dit is uiteraard ook van groot belang voor onze klanten. Zij kunnen erop vertrouwen dat informatiebeveiliging centraal staat in de bedrijfsvoering van TechniaTranscat. Dit resulteert in een duurzame focus op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie in onze software oplossingen en diensten.