Lifecycle Management: BIM & VISI bij Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat is het van belang dat er een gestructureerde en uniforme informatie-uitwisseling tussen opdrachtgevers en –nemers is zodat altijd de juiste informatie in elke fase van de levenscyclus van bouwwerken beschikbaar is. Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) zorgt hiervoor.

BIM  is de nieuwe manier van samenwerken in de bouwketen en maakt het mogelijk om aanleg, beheer en onderhoud van de cruciale infrastructuur nog efficiënter uit te voeren.

Binnen het BIM-programma van Rijkswaterstaat wordt een aantal producten ontwikkeld die van belang zijn bij het toepassen van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Een van deze producten is de BIM-tools en -database voor opslag en ontsluiting van areaalgegevens, documenten en Systems Engineering data, zoals eisen, functies en verificaties.

BIM Tools
Het product BIM-tools en -database is een Rijkswaterstaat specifieke schil voor CBIS.  CBIS staat voor COINS Building Information System. Dit systeem is eind 2011 door infostrait geïmplementeerd. Vanaf eind 2012 heeft infostrait in opdracht van en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat bovenop CBIS de BIM-tools en -database ontwikkeld. De BIM-tools zijn via internet beschikbaar, het zijn een set hulpmiddelen die de gebruiker helpen bij het inlezen, raadplegen, valideren en verstrekken van BIM-informatie.

bimcontainer

 

VISI
Onderdeel van het BIM-programma van Rijkswaterstaat is het voorschrijven van VISI. VISI is de Nederlandse standaard voor communicatie en informatieoverdracht over bouwprojecten. Deze open standaard wordt bij Rijkswaterstaat sinds 2007 toegepast in verschillende projecten.

VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten.

Het is een uniforme interface voor digitaal berichtenverkeer tussen en in organisaties. VISI zorgt voor:

 

  • Vooraf vastgelegde afspraken over communicatie (voorspelbaarheid);
  • Bewaking van uitstaande acties en reactietermijnen (projectbeheersing);
  • Automatische dossiervorming;
  • Traceerbaarheid

infostrait voorziet de projecten van Rijkswaterstaat onder andere van VISI-opleiding, -begeleiding en –software. Deze software heet ALFAmail. Voor meer informatie: www.alfamail.nl

Rijkswaterstaat wil vanaf eind 2014 in 20% van de projecten BIM voorschrijven.
Meer weten over BIM bij Rijkwaterstaat? www.rijkswaterstaat.nl/bim