Rode loper uitgerold over Damrak met alfamail

Het project Rode Loper van de gemeente Amsterdam en de ondernemersvereniging Damrak en Beursplein openden op dinsdag 24 maart het vernieuwde Damrak, en infostrait was erbij. Vanwege de betrokkenheid van infostrait bij dit project – in de vorm van procesondersteuning met alfamail – werd men door de organisatie hoogstpersoonlijk uitgenodigd om bij dit heugelijke feit aanwezig te zijn. Daarom bood deze feestelijke opening niet alleen een mooie gelegenheid om de projectleden te spreken over alfamail, maar ook om hun prachtige, geleverde werk te bekijken.

Amsterdam bouwt aan een nieuwe entree voor de stad; een visitekaartje voor bezoekers en Amsterdammers. Het project Rode Loper draagt hieraan bij door het herinrichten van de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn in stadsdelen Centrum en Zuid.

De Rode Loper loopt van het Damrak, via de Beursstraat, het Beursplein, het Rokin, de Oude Turfmarkt en de Munt naar de Vijzelstraat, de Vijzelgracht en de Nieuwe Vijzelstraat. In stadsdeel Zuid volgt de Rode Loper de Ferdinand Bolstraat tot de Van Ostadestraat.

In 2013 startte na tien jaar planvorming de werkelijke vernieuwing van het Damrak. Deze drukke straat is sindsdien flink veranderd. Zowel boven als onder de grond is veel vernieuwd. Er is meer ruimte gekomen voor de tienduizenden voetgangers die hier dagelijks passeren. Dit is het resultaat van het geleverde werk tijdens het project Herinrichting Damrak, waarin de Gemeente Amsterdam en Heijmans de betrokken partijen waren.

De kademuur bij het Damrak werd ook vernieuwd. Een waar technisch hoogstandje boven de tunnel van de Noord/Zuidlijn, waarbij de Gemeente Amsterdam de directie voerde en Heijmans als aannemende en uitvoerende organisatie optrad.

Zowel bij het project Herinrichting Damrak, als ook bij het project Vervanging Kademuur Damrak heeft Gemeente Amsterdam ervoor gekozen om de formele afhandeling van de contractcomunicatie tussen alle betrokken partijen in goede banen te leiden met VISI. Om VISI toepasbaar te maken, heeft Gemeente Amsterdam gebruik gemaakt van alfamail, de VISI-software van infostrait.

Tijdens de 2 projecten, heeft men alfamail gebruikt om berichten te verzenden, actielijsten te bewaken en rapportages te monitoren. Na het project is alle gevoerde communicatie beschikbaar gemaakt in de vorm van een VISI-archief.

rodeloper