Berichten

Infrabedrijf VolkerRail wordt een bouwend ICT-bedrijf

TechniaTranscat en VolkerRail werken reeds jaren samen om de informatie van hun producten te managen en te zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is voor de organisatie.
In de afgelopen jaren heeft TechniaTranscat veel meerwaarde gebracht aan VolkerRail op vlak van informatiemanagement. Over de ontwikkelingen, de manier van werken en de samenwerking kunt u meer lezen in dit artikel.

Bronvermelding: LINK magazine juni 2016. linkmagazine

Meer hergebruiken en standaardiseren? Verhoog uw engineering efficiency binnen het 3DEXPERIENCE Platform! 

Bedrijven hebben te maken met een explosie aan informatie. Grip hierop krijgen is niet langer alleen een probleem van de IT afdeling maar is een strategisch onderwerp op de agenda van de directie. Binnen de maakindustrie zien we dat deze uitdaging nog moeilijker te managen is, doordat deze bedrijven verantwoordelijk zijn voor niet alleen het ontwerpen, maar ook het bouwen en servicen van hun producten, oftewel zij moeten alle info over de gehele lifecycle bij elkaar houden.

Doordat informatie vaak versnipperd door de organisatie actief is en er vele stakeholders betrokken zijn bij het ontwikkelen van deze producten is het van belang dat er één systeem is waar alle info bij elkaar komt. Niet alleen doordat info dan goed terug gevonden kan worden maar dat alle informatie ook op elkaar aansluit. Een van de grote uitdaging zit hem vooral op vlak van Multi-CAD, doordat er verschillende bestandstypes zijn van verschillende leveranciers in de keten is het van belang deze informatie bij elkaar te krijgen.

Om grip te krijgen op deze alsmaar groeiende informatie explosie zijn er nu ook mogelijkheden rechtstreeks binnen het 3DEXPERIENCE Platform. Met OnePart toon je alle informatie zowel binnen als buiten het 3DEXPERIENCE Platform met als grote voordeel dat je releveante informatie rechtstreeks kunt migreren naar het platform, zodat relevante informatie gemanaged kan worden over de lifecycle. Dit heeft als grote voordeel dat je meer info kan hergebruiken en standaardiseren, met als gevolg dat de engineering efficiency wordt verhoogt. Daarnaast zien we ook dat er bij organisaties met veel grip op hun productstructuur de performance van inkoop fiks wordt versterkt.

Om erachter te komen wat de kracht is van OnePart binnen het 3DEXPERIENCE Platform, neem gerust contact met ons op, zodat we mee kunnen denken in de uitdagingen binnen uw organisatie.

Enovia 3DExperience 2016X up and running!

Voor het VIPE project (Vanderlande Integrated PLM Experience) heeft TechniaTranscat de OTAP straat ge-upgrade van versie 2014x naar 2016x. Hiermee wordt het project verrijkt met bijvoorbeeld standaard ‘Single Sign On’ functionaliteit met behulp van 3DPassport van Dassault Systèmes. Met 3DPassport worden vanaf 2016x alle (toegangs)rechten geregeld.

voor artikel 2016x

Wat is een OTAP straat?

Tijdens de start van het VIPE project zijn meerdere omgevingen opgezet in wat een OTAP straat wordt genoemd. Dit staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Door meerdere omgevingen op te zetten kunnen gecontroleerd wijzigingen worden doorgevoerd waarbij het testen van de  functionaliteit een cruciaal onderdeel vormt.
Een OTAP straat opzetten kost tijd en vergt onderhoud, maar TechniaTranscat is van mening dat dit voor ieder project de moeite waard is, omdat het dure fouten in productie voorkomt. Eigenlijk hetzelfde als bij productontwikkeling.

Nieuw in Enovia 2016 X

Wat is er nog meer nieuw in 2016X ? Te veel om in een kort nieuwsbericht te laten zien, maar in ieder geval: Volledig vernieuwde user interface waarbij ook navigatiestructuren zijn aangepakt. Hierdoor zijn er nog minder mouse clicks nodig voor dezelfde handelingen dan in 2014x én is het nog overzichtelijker voor de gebruiker. Tevens zorgt dit er voor dat Enovia op mobiele apparaten betere performance laat zien. Daarnaast is er veel gesleuteld aan het business analytics gedeelte. Het is makkelijker geworden om een dashboard te maken voor het rapporteren van (productontwikkeling) performance. Ook in het CAD stuk zijn veel verbeteringen aangebracht; zo is SolidWorks nog beter geïntegreerd waardoor op sommige vlakken 40% performance winst is behaald. Als laatste willen we nog even het 3DSearch stuk aanhalen waar met behulp van de 6WTags de gebruiker vele malen sneller uitkomt bij productinformatie. Dit is een onontbeerlijk stuk gereedschap voor PLM implementaties.

Voortgang VIPE

Het Vipe project wordt gefaseerd aangepakt. Hierbij worden alle afzonderlijke fases voorbereid, gebouwd, getest en geaccepteerd. Op dit moment zijn de eerste twee fases (opzetten wereldwijde infrastructuur en de opleveren eerste functionaliteit) geaccepteerd en staan klaar voor productie. Voor de zomervakantie moet de volgende fase zijn geaccepteerd en de daaropvolgende in testfase staan. Uitrol vindt plaats in voorjaar 2017.

Neem contact op met Maarten Van den Nieuwenhuijzen voor meer informatie over Enovia 2016X.

infostrait-maarten-van-den-nieuwenhuijzen