Traverse Dieren: Provincie Gelderland innoveert met integraal BIM

De voorbereidingen voor de reconstructie van de provinciale weg door Dieren in Provincie Gelderland zijn in volle gang. De vraagspecificatie voor de aanbesteding wordt gereedgemaakt.

In deze voorbereidende fase zet de provincie CBIS in als hulpmiddel om alle projectinformatie integraal te beheren en valideren conform Bouwwerk Informatie Model (BIM). De informatie komt uit verschillende applicaties en wordt bij elkaar gebracht en bevroren in CBIS. De informatie behelst Systems Engineering data (objecten, eisen en functies), Documenten, en areaalgegevens.

CBIS staat voor COINS Building Information System, en is een door infostrait ontwikkeld systeem voor integraal beheer van BIM-data. Na gunning zal VISI worden toegepast door de provincie voor de contractcommunicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en de interne projectcommunicatie. De BIM- informatie zal door de containers uitgewisseld worden.