Waterschap Scheldestromen trekt project CADZAND-Maritiem met alfamail

project CADZAND-Maritiem

Onder de naam CADZAND-Maritiem werken Waterschap Scheldestromen (initiatiefnemer kustversterking), gemeente Sluis (initiatiefnemer verbetering openbare ruimte) en Yacht@Cadzand-Bad B.V. (initiatiefnemer jachthaven) samen aan de realisatie van de kustversterkingswerken, de aanleg van de jachthaven en de kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte.

Circa 1 kilometer kust van CadzandBad wordt versterkt. Er komt een jachthaven met ongeveer 125 ligplaatsen, een modern havengebouw en clubhuis met prachtig uitzicht over het water. De openbare ruimte van de kust wordt aangepakt en onder de naam Duinboulevard komen er nieuwe duinpaden.

Waterschap Scheldestromen is de trekkende partij van het project en de aannemerscombinatie Cadzand-Bad gaat het project uitvoeren. De aannemerscombinatie is in juni 2014 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en het definitieve ontwerp. In het najaar van 2014 gaan de uitvoerende werkzaamheden van start. Volgens de huidige planning is het gehele project medio 2016 gereed.

Om de formele afhandeling van de contractcommunicatie in goede banen te leiden tussen alle betrokken partijen, heeft het waterschap besloten ook bij dit project VISI toe te passen. Waterschap Scheldestromen en infostrait hebben om de tafel gezeten om het VISI-raamwerk te optimaliseren. Het resultaat van die sessie heeft geleid tot een raamwerk dat volgens UAVgc 2005 is gemodelleerd naar wens en inzicht van het projectteam CADZAND-Maritiem.

Inmiddels is dit raamwerk actief in de alfamail-omgeving van zowel Waterschap Scheldestromen als van Combinatie Cadzand-Bad. Hierdoor hebben ze hun informatie en documenten transparant en gestructureerd in alfamail.